Inscrición IV Ruta BTT do Xesteiras (Cuntis)


BTT:
O importe da inscrición é de 6€ para todos os corredores federados ou non federados, e pódese realizar ata ás 00.00 horas do día 6 de agosto.

ANDAINA
O importe da inscrición para a andaina é de 3€, a realizar tamén antes do 6 de agosto

NÚMEROS DE CONTA PARA INGRESOS:
Abanca: ES29 2080 5029 1230 4000 8035
Sabadell: ES32 0081 2132 3100 0101 4511

Enviar xustificante de pago a btt@cdmxesteiras.com ou por Whatsapp ó 693409241.

Recibirás un correo ca preinscrición e outro ca confirmación da inscrición unha vez recibamos o xustificante de pago.

* Apelidos »
 
* Nome »
 
* Data de nacemento »
         
* Sexo »
        
* NIF »
  (Formato 00000000A)   
* Email »
 
* Teléfono »
* País »
* Provincia »
* Población »
* CP »
* Modalidade »
 
* Federado 2014 »
        
Clube »
Talla maillot »
* Aceptación do reglamento »
  Autorizo o tratamento dos datos facilitados para a xestión da proba e posibles comunicacións relacionadas ca mesma e declaro ter lido e aceptado o seguinte reglamento:  

REGULAMENTO IV RUTA BTT DO XESTEIRAS (CUNTIS) Marcha Social Non Federada

1– O Club de Montaña Xesteiras coa colaboración do Concello de Cuntis, organizan a IV Ruta do Xesteiras – Marcha Social Non Federada, cun percorrido de 36 km/ aprox., de dificultade física media-alta e dificultade técnica media. A mesma será de carácter non competitivo. Durante o percorrido haberá distintas alternativas que diminuirán tanto a dificultade física como técnica, así como a distancia podendo así facer unha ruta máis curta de non máis de 32 km. de distnacia de dificultade media. A saída terá lugar ás 9:30 horas na praza das árbores (frente a biblioteca municipal de Cuntis) o día 10 de agosto de 2014. Asimesmo haberá unha andaina de 14 km. de distancia que percorrerá parte do percorrido da ruta BTT, a dificultade físcia é técnica da andaina é media.

2.- A inscrición debe facerse a través da páxina web www.cdmxesteiras.com, preenchendo o formulario de inscrición con todolos datos requeridos e aceptando o presente regulamento. O prezo da inscrición é de 6 euros para a Ruta BTT e de 3 euros para a andaina. As contas para ingreso figuran no formulario de inscrición. Unha vez feito o ingreso deberá enviar copia por email a btt@cdmxesteiras.com ou whatsapp ó numero 693409241 para confirmar inscrición. Esta é a única maneira de facer a inscrición.

3.- A concentración e entrega de dorsais terá lugar a partir das 8:15 horas, o 10 de agosto na praza das árbores (frente a biblioteca municipal de Cuntis). A saída efectuarase ás 9:30 horas. A recollida de dorsais farase de xeito individual.

4.- A participación na proba incluirá o avituallamento sólido e líquido, servizo de duchas, lavado de bicicletas, servizo de ambulancia, servizo de recollida no caso de avaría, seguro R.C. e seguro de Asistencia Sanitaria. Só serán considerados participantes, aqueles que realizaran a inscrición correctamente e leven o dorsal visible en todo momento. O devandito dorsal será facilitado pola organización. Cada participante será responsable do seu propio material de avaría. No caso de avaría terá que desprazarse a un cruce asfaltado.

5.- Os participantes menores de 16 anos deberán aportar autorización do pai/nai/titor no momento de recollida do dorsal así como acreditar que o acompañará un adulto que se responsabilizará del durante todo o percorrido.

6.- O emprego do casco é obrigatorio, e non levalo implica a retirada do dorsal e da ruta. A organización non se fai responsable dos accidentes, nos que puidera ser causa a neglixencia dos participantes, así como os danos que estes puideran ocasionar durante a realización da marcha.

7.- O percorrido da proba transcorre na súa maior parte por camiños rurais, forestais e de monte do Concello de Cuntis, existindo cruces con tramos de estradas, que se atopan abertos ó tráfico para outros usuarios polo que se deberá extremar a precaución por parte dos participantes, respectando as normas de circulación contidas na Lei de Seguridade Vial e no Regulamento Xeral de Circulación.

8.- Todos os participantes deben respectar o entorno por onde transcorre a proba, quedando terminantemente prohibido tirar o lixo en todo o percorrido a excepción dos contedores situados no punto de avituallamento e de inicio e final de ruta .

9.- En todo momento respectaranse e acataranse as ordes e directrices da organización, non sobrepasando en ningún momento ó vehículo que abre a mesma, de facelo será motivo de descalificación inmediata.

10.- A Organización contará con servizo de ambulancia a disposición dos participantes, ao igual que dun Seguro de Responsabilidade Civil (limitado) e de Asistencia Sanitaria, non facéndose responsable de ningún accidente nin gastos fora desta cobertura, debendo entenderse que os participantes inscritos asumen e coñecen os riscos do BTT.

11.- A Organización resérvase o dereito a modificar a presente normativa, así como a modificación do percorrido, quilometraxe e data da proba.

12.- O feito de inscribirse na proba, supón a aceptación total do presente regulamento.


PROTECCIÓN DE DATOS

Todo participante, ó formalizar a súa inscrición, está autorizando a publicación dos seus datos persoais necesarios para o desenvolvemento da proba, ben sexa nos listados oficiais, en medios de comunicación e/ou internet, así como, o seu uso para o envío de información relativa o evento, incluídas posteriores edicións. Igualmente autoriza a que as imaxes recabadas (fotografía ou vídeo) se poidan utilizar de forma atemporal en calquera publicación ou acción publicitaria, co único fin de promoción e difusión do evento.
Cada participante é responsable da veracidade dos datos proporcionados na súa inscrición, e consinte que ditos datos se incorporen a un ficheiro automatizado, do que é responsable CdM Xesteiras. O titular dos datos terá dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal.