Inscrición IV Ruta do lacón

Debes enviar o seguinte formulario e aceptar o reglamento da ruta para poder inscribirte.
Recibirás unha confirmación da preinscrición e outra da inscripción (unha vez que o pago sexa efectivo) no email que nos especifiques.
Para calquera dúbida ou incidencia podes dirixirte ó email inscribecdmxesteiras.com.


IMPORTANTE

A inscrición de cada participante non estará confirmada ata que se efectúe o pago na entidade bancaria.
Deberá poñerse o DNI e o nome no recibo, e mandar o xustificante nas seguintes 48 horas por email a: inscribecdmxesteiras.com ou por
WhatsApp ó 693409241

DATOS PARA FACER O INGRESO:
Abanca: ES29 2080 5029 1230 4000 8035
Banco Sabadell: ES32 0081 2132 3100 0101 4511* Apelidos »
 
* Nome »
 
* Data de nacemento »
         
* Sexo »
        
* NIF »
  (Formato 00000000A)   
* Email »
 
* Teléfono »
* País »
* Provincia »
* Población »
* CP »
* Modalidade »
 
* Federado 2014 »
        
Clube »
Talla maillot »
* Aceptación do reglamento »
  Autorizo o tratamento dos datos facilitados para a xestión da proba e posibles comunicacións relacionadas ca mesma e declaro ter lido e aceptado o seguinte reglamento:  

REGULAMENTO IV RUTA DO LACÓN

1– O Concello de Cuntis, coa colaboración do Club de Montaña Xesteiras, organiza a IV Ruta do lacón – Marcha Social Non Federada, cun percorrido de 38 km/ aprox., de dificultade física media-alta e dificultade técnica media. A mesma será de carácter non competitivo. A saída terá lugar ás 9:30 horas na praza das árbores (frente a biblioteca municipal de Cuntis) o día 22 de febreiro de 2014.

2- O prezo de inscrición é de 6 euros que deberán ingresarse na conta que indique a organización. Será imprescindible enviar copia do ingreso por email a inscribe@cdmxesteiras.com ou por whatsapp ó número 693409241 nas 48 horas seguintes a facer a pre-inscripción. De non ser así, considerase como non inscrito.
As contas para realizar o ingreso son:
A BANCA: ES29 2080 5029 1230 4000 8035
BANCO SABADELL: ES32 0081 2132 3100 0101 4511

2- A concentración e entrega de dorsais terá lugar a partir das 8:15 horas, o 22 de febreiro na praza das árbores (frente a biblioteca municipal de Cuntis). A saída efectuarase ás 9:30 horas. A recollida de dorsais farase de xeito individual.

3- A participación na proba incluirá o avituallamento sólido e líquido, servizo de duchas, lavado de bicicletas, servizo de ambulancia, servizo de recollida no caso de avaría, seguro R.C. e seguro de Asistencia Sanitaria. Só serán considerados participantes, aqueles que realizaran a inscrición correctamente e leven o dorsal visible en todo momento. O devandito dorsal será facilitado pola organización.
Cada participante será responsable do seu propio material de avaría. No caso de avaría terá que desprazarse a un cruce asfaltado.

4- Os participantes menores de 16 anos deberán aportar autorización do pai/nai/titor no momento de recollida do dorsal así como acreditar que o acompañará un adulto que se responsabilizará del durante todo o percorrido.

5- O emprego do casco é obrigatorio, e non levalo implica a retirada do dorsal e da ruta. A organización non se fai responsable dos accidentes, nos que puidera ser causa a neglixencia dos participantes, así como os danos que estes puideran ocasionar durante a realización da marcha.

6- O percorrido da proba transcorre na súa maior parte por camiños rurais, forestais e de monte do Concello de Cuntis, existindo cruces con tramos de estradas, que se atopan abertos ao tráfico para outros usuarios polo que se deberá extremar a precaución por parte dos participantes, respectando as normas de circulación contidas na Lei de Seguridade Vial e no Regulamento Xeral de Circulación.

7- Todos os participantes deben respectar o entorno por onde transcorre a proba, quedando terminantemente prohibido tirar o lixo en todo o percorrido a excepción dos contedores situados no punto de avituallamento e de inicio e final de ruta .

8- En todo momento respectaranse e acataranse as ordes e directrices da organización, non sobrepasando en ningún momento ó vehículo que abre a mesma, o cal será obxecto de descalificación inmediata.

9- A Organización contará con servizo de ambulancia a disposición dos participantes, ao igual que dun Seguro de Responsabilidade Civil (limitado) e de Asistencia Sanitaria, non facéndose responsable de ningún accidente nin gastos fora desta cobertura, debendo entenderse que os participantes inscritos asumen e coñecen os riscos do BTT.

10- A Organización resérvase o dereito a modificar a presente normativa, así como a modificación do percorrido, quilometraxe e data da proba.

11- O feito de inscribirse na proba, supón a aceptación total do presente regulamento.