Inscrición III Ruta BTTinto

Debes enviar o seguinte formulario e aceptar o reglamento da ruta para poder inscribirte.
Recibirás unha confirmación da inscripción no email que nos especifiques.
Para calquera dúbida ou incidencia podes dirixirte ó email inscribecdmxesteiras.com.* Apelidos »
 
* Nome »
 
* Data de nacemento »
         
* Sexo »
        
* NIF »
  (Formato 00000000A)   
* Email »
 
* Teléfono »
* País »
* Provincia »
* Población »
* CP »
* Modalidade »
 
* Federado 2014 »
        
Clube »
Talla maillot »
* Aceptación do reglamento »
  Autorizo o tratamento dos datos facilitados para a xestión da proba e posibles comunicacións relacionadas ca mesma e declaro ter lido e aceptado o seguinte reglamento:  

1- 0 Concello de Ribadumia, coa colaboración dos Clubes CC Armenteira e Punto, CDM Xesteiras e a tenda especializada Salnés Bici, organiza a III Ruta BTTinto de Barrantes – Marcha Social non Federada, Gratuita e de carácter non competitivo. O percorrido principal consiste nunha ruta de 45 km/aprox., cunha alternativa de 33 km., de dificultade técnica e física media-alta, con puntos de dificultade técnica alta que estarán debidamente sinalados. A saída terá lugar ás 9:30 horas diante do Concello de Ribadumia o día 08-xuño-2014.

2- A concentración e entrega de dorsais terá lugar a partir das 8:20 horas, do domingo 08 de xuño na alameda do Concello (o lado do concello de Ribadumia). A saída efectuarase ás 9:30 horas. A recollida de dorsais farase de xeito individual.

3- A participación está limitada a persoas maiores de 16 anos, si algún menor de idade quixera participar deberá presentar obligatoriamente autorización asinada polo pai/nai/titor legal que se fará responsable dos danos sufridos ou causados polo participante. Calquera menor de idade que participe deberá ir acompañado dun maior que se fará responsable do participante menor de idade durante todo o percorrido.

4- Os participantes deberán preencher o formulario de inscrición e aceptar o presente regulamento. De non facelo non se considerará confirmada a inscrición.

5- A proba consta de tres modalidades e todas elas serán de carácter non competitivo e gratuito:
-BTT (ruta longa de 45 km. e ruta curta de 33 km.), o percorrido estará debidamente sinalizada ofrecendo o corredor distintas alternativas o longo do percorrido que poderán acurtar distancia e/ou dificultade física e técnica.
- DUATLON MONTAÑA (proba combinada de BTT e carreira de montaña): Consiste en realizar un percorrido en bici de montaña de 33 km. seguindo a sinalización da ruta curta de BTT e o finalizar facer a transición para percorrer unha distancia de 20 km. de carreira de montaña polo percorrido da andaina.
- ANDAINA: ruta a pé de 20 km. de distancia que estará debidamente sinalizada. A organización encabezará e pechará o grupo de participantes.

6- A participación na proba incluirá o avituallamento sólido e líquido (bebida, froita e calquera outro que a organización considere necesario) aproximadamente na metade da ruta, servizo de duchas, lavado de bicicletas, servizo de ambulancia, servizo de recollida no caso de avaría, seguro Responsabilidade Civil e Seguro de Asistencia Sanitaria. Só serán considerados participantes aqueles que realizaran a inscrición correctamente e leven o dorsal visible en todo momento. O devandito dorsal será facilitado pola organización.
- Cada participante será responsable do seu propio material de avaría.
- No caso de avaría terá que desprazarse a un cruce asfaltado.

7- 0 emprego do casco é obrigatorio, e non levalo implica a retirada do dorsal e da ruta. A organización non se fai responsable dos accidentes, nos que puidera ser causa a neglixencia dos participantes, así como os danos que estes puideran ocasionar durante a realización da marcha.

8- 0 percorrido da proba transcorre na súa maior parte por camiños rurais, forestais e de monte do Concello de Ribadumia, existindo cruces con tramos de estradas, que se atopan abertos ao tráfico para ouros usuarios polo que se deberá extremar a precaución por parte dos participantes, respectando as normas de circulación contidas na Lei de Seguridade Vial e no Regulamento Xeral de Circulación.

9- Todos os participantes deben respectar o entorno por onde transcorre a proba, quedando terminantemente prohibido tirar o lixo en todo o percorrido a excepción dos contenedores situados no punto de avituallamento e de inicio e final da ruta.

10- En todo momento respectaranse e acataranse as ordes e directrices da organización, non adiantando en ningún momento ó vehículo que abre aproba, de facelo será obxecto de descualificación inmediata.

11- A Organización contará con servizo de ambulancia a disposición dos participantes, ao igual que dun Seguro de Responsabilidade Civil (limitado) e de Asistencia Sanitaria, non facéndose responsable de ningún accidente nin gastos fora destas coberturas, debendo entenderse que os participantes inscritos asumen e coñecen os riscos do BTT.

12- A Organización resérvase o dereito a modificar a presente normativa, así como a modificación do percorrido, quilometraxe e data da proba.

13- O feito de inscribirse na proba, supón a aceptación total do presente regulamento.